​Kurser i vinterbyggeri, fugt og skimmel

De danske vintre er blevet mildere, og de byder i stigende grad på nedbør, fugt og vind frem for sne og frost. Derfor bliver Vinterbekendtgørelsen i nogle tilfælde glemt, selvom den stadig gælder. Det samme angår AB18, ABT18 og BR18, samt Byggepladsbekendtgørelsens bestemmelser om byggeri i vinterperioden.

​Der kan der opstå uenigheder mellem byggeriets parter i forbindelse med drøftelser af, hvilke vinterforanstaltninger der er årstidsbetingede, og hvilke der er vejrbetingede. Spilddage og tidsfristforlængelse kan ligeledes føre til stridigheder.​

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at undgå skader som følge af

indbygget fugt. Skaderne udgør en bombe under kvaliteten, økonomien og

tidsplanen for byggeprojekter, der helt eller delvist opføres i vinterperioden.

Heldigvis kan skaderne oftest undgås med omtanke og sund fornuft.

Kurset er rettet mod byggebranchen i bred forstand, og er således relevant

for bygherrerådgivere såvel som projekterende, udførende og

tilsynsførende. Kommende driftsfolk og Facility managers vil ligeledes få en

solid forståelse for vinterbyggeri, der kan styrke deres medvirken i

byggeprojekter.​

Mycometer A/S og detDuer ApS ved Poul Henrik Due udbyder i samarbejde et kursus, der uddyber ovennævnte aspekter af vinterbyggeri.

Kurset vil primært give svar på følgende:

  • Hvornår er det vinter?
  • Hvilke regler gælder for vinterbyggeri?
  • Det kan betale sig at være klar til vinteren
  • Hvordan afregnes vinterforanstaltninger?
  • Hvad er skimmel og hvordan opstår det?
  • Hvordan kan der opstå skimmel i byggeprocessen?
  • Følgeskader som skimmel – typisk situation

Kurserne udbydes både som åbne kurser og firmakurser.​

Kontakt Poul Henrik Due: phd@detduer.dk; 3066 6126 eller Martin Elling: mae@goritas.dk; 5455 3923 for flere informationer.​

Har du spørgsmål?

Spørg efter det, du ikke kan læse her. Ring til mig, Poul Henrik Due, eller send mig en mail.

Kan jeg ikke levere det efterspurgte, har jeg et stort netværk af dygtige og erfarne personer.

Den lille virksomhed med det store netværk.

Stor ekspertise i rådgivning, undervisning og facilitering for offentlige og private virksomheder.

Har du spørgsmål?

Ring til mig via nummeret herunder eller send en mail til phd@detduer.dk.

Henvendelser besvares hurtigst muligt.