Artikler​

Indkøb og implementering af et FM-program skal planlægges nøje

​Der er sjældent de fornødne ressourcer til at gennemføre de drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter FM-organisationen mener er nødvendige for at bringe ejendommene op til en passende standard og/eller at vedligeholde den standard, ejendommene har i dag. Det er derfor essentielt at de til, rådighed værende ressourcer anvendes bedst muligt.

Dette kræver et overblik over hvordan ressourcerne anvendes, hvorfor de anvendes som de gør og ikke mindst overblik over resultatet af den eksisterende forvaltning af ressourcerne. Det vil desuden styrke indsatsen at organisationen kender konsekvensen af aktiviteterne på virksomhedens bundlinje.

Det er Detduers erfaring at et sådant overblik kun kan skabes ved en digitalisering af forvaltningen af ressourceforbruget. Der udbydes en lang række drifts- og vedligeholdelsesprogrammer samt FM-programmer på det danske marked. Det kan være fristende at invitere udbyderne af programmerne til at komme og præsentere deres program. Og det gør de naturligvis meget gerne. Hvilket gennem tiden har først til køb af rigtigt mange programmer, som aldrig er blevet implementeret. Et ikke ukendt resultat har været, at de ansvarlige for indkøbet er blevet bragt i miskredit ift. ledelsen, der med rette har forventet, at investeringen kunne betale sig.

Det anbefales at FM-organisationen først gennemfører en intern afklaring, før udbyderne af programmer kontaktes for en præsentation. Den interne afklaring omfatter blandt andet en afdækning af:

  • ​Den interne modenhed til at arbejde digitalt
  • ​Interne kompetencer til at arbejde digitalt
  • ​Interne ressourcer til at fylde data i programmet – det købte program er i udgangspunktet tomt!
  • ​Interne ressourcer til at holde data opdateret
  • ​Hvilke valide data virksomheden ligger inde med, hvor de er placeret, hvilket format de har etc.
  • ​Hvad FM-organisationen og virksomheden som et hele vil have ud af programmet på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Mange processer er startet med en drøftelse af, hvilke data der skal placeres i programmet, men man skal altid starte med, hvad man vil have ud af programmet. Dernæst kan man afdække, hvilke data der dermed skal ind i systemet

Når disse forhold er afdækket, skal der ofte udformes en plan for, hvordan organisationen kan blive tilstrækkeligt klædt på til at gå videre i processen. Næste trin kan med fordel være en udformning af ”use-cases”/bruger-scenarier, hvor de fremtidige forventede brugerprocesser beskrives. Det kan f.eks. dreje sig om processen fra en bygningsskade registreres, skaden indmeldes i systemet, indmelderen får en kvittering for indmeldingen, skaden vurderes i relation til løsning, interne eller eksterne håndværkere bestilles til at ordne skaden, skaden udbedres, resultatet meldes tilbage til indmelderen, systemet opdateres, en eventuel faktura modtages og betales.

Derefter kan man kontakte udbydere af programmer med udgangspunkt i det afdækkede behov og med en klar ordre om, at udbyderen bl.a. skal kunne demonstrere, hvordan de udarbejdede brugerscenarier løses i det pågældende system. Herunder ikke mindst hvor mange ”klik” der skal til i de angivne brugerprocesser. Antallet af ”klik” kan være meget afgørende for, hvor brugervenligt et program opfattes.

Desuden er erfaringerne, at langt de største omkostninger forbundet med indkøb og implementering af et drifts- og vedligeholdelsesprogram eller FM-program er det interne ressourceforbrug, som kan udgøre helt op til 90% af de samlede omkostninger. Prisen for programmer, licenser m.m. er dermed langt den mindste omkostning..

Hvad skal FM-organisationen ikke udføre?

​Der er især igennem de sidste 10 år sket store ændringer i mange FM-organisationer. En stor del af kommunerne og flere regioner har samlet deres FM-aktiviteter i Ejendomscentre. Det samme gælder for mange private virksomheder der har set fordelene ved at samle aktiviteterne egentlige FM-organisationer og titlen ”Facility Manager” er blevet almindelig i jobopslag. Dette kan betyde mulighed for en øget koordinering, prioritering og planlægning af indsatsen.

Travlhed er imidlertid en stor udfordring. FM-organisationer ”bombarderes” dagligt med mails, henvendelse via helpdesk, telefonopkald og personligt fremmøde fra brugerne af de ejendomme, organisationen er ansvarlig for. Det er meget let at komme ind i et ”hamsterhjul” af hastesager, hvor eet er sikkert: Vi når ikke alt det, vi bliver anmodet om at udføre. Og brugernes tålmodighed kan være meget kort.

Organisationer kan i den situation tendere til at skabe en hverdag, hvor hastighed i løsning af opgaver bliver det primære mål og andre eller øgede krav kan blive mødt med modstand med henvisning til, at ”vi kan ikke nå mere end vi gør i forvejen”. Og travlheden kan blive en undskyldning for ikke at ændre på tingenes tilstand.

Og der skal ikke løbes stærkere. Vi er i forvejen ved at skabe for mange ”stress-fabrikker”, hvor medarbejdere og ledere jager fra den ene opgave til den anden og ryg-til-ryg-møder er hverdagen. Og det skal ikke gå hurtigere. Det kan ikke gå hurtigere og forsøger man, falder effektiviteten, fordi opgaverne ikke prioriteres, planlægges og koordineres i tilstrækkelig grad.

Især prioriteringen er essentiel og der er opgaver, der skal og må fjernes fra opgavelisten, og det skal gøres på baggrund af et samlet overblik over alle organisationens opgaver. Og ja. Det er muligt at skabe dette overblik, men det kræver, at ledelsen prioriterer at trække ressourcer ud af organisationens ”haster-vigtig-vindue” for at skabe overblikket og udpege de opgaver, der ikke skal udføres. Også i dag er der masser af opgaver, som ikke bliver udført, men travle mennesker prioriterer opgaverne meget forskelligt og når organisationen ikke ved, hvad der ikke bliver gjort, er risikoen for pludselige og dyre bygningsskader unødvendig stor.

Når organisationen ved hvad den prioriterer lavest i opgavestrømmen, er der muligt at planlægge kontrol af de ikke-vedligeholdte bygningsdele med et passende interval eller vente til, at de når et ikke-acceptabelt tilstandsniveau og så skifte dem ud. Men det gøres med åbne øjne. Desuden kan FM-organisationen anvende dette overblik til at meddele ledelsen, hvad man vælger ikke at gøre indenfor de eksisterende budgetter og denne liste må så udvides, hvis budgetterne beskæres. Det kan være en god måde at give ledelsen en indsigt i konsekvensen af dens handlinger og beslutninger.

Har du spørgsmål?

Spørg efter det, du ikke kan læse her. Ring til mig, Poul Henrik Due, eller send mig en mail.

Kan jeg ikke levere det efterspurgte, har jeg et stort netværk af dygtige og erfarne personer.

Den lille virksomhed med det store netværk.

Stor ekspertise i rådgivning, undervisning og facilitering for offentlige og private virksomheder.

Har du spørgsmål?

Ring til mig via nummeret herunder eller send en mail til phd@detduer.dk.

Henvendelser besvares hurtigst muligt.